Iako rođen kraj Osijeka, Frana Funtaka smatramo nekako…našim, Vukovarcem. O tome šta je sve napravio za Vukovar i u Vukovaru mogli ste pročitati u našem prethodnom blogu, a danas se fokusiramo na njegov možda najznačajniji rad – zvonik kalvinske crkve.

Odkud kalvinska crkva u Vukovaru, pitate se?

Nakon oslobođenja od Turaka, Vukovar je postao prava multietnička sredina pa ne čudi da je sve do Drugog svjetskog rata Stari Vukovar bio obogaćen tornjevima franjevačke, pravoslavne i kalvinske crkve te kupolom sinagoge. I sama kalvinska crkva, o kojoj ćemo u ovom tekstu govoriti danas, bila je prva vukovarska sinagoga. Ne samo vukovarska, nego uopće prva namjenski sagrađena sinagoga u Hrvatskoj (i to sagrađena još 1845. godine). Nakon što je židovska zajednica izgradila drugu sinagogu, odlučuju se na prodaju prve, mladoj mađarskoj kalvinističkoj općini, koja je u to vrijeme brojila tek 150 duša. Nakon kupnje, stara sinagoga samo je malo popravljena i adaptirana u crkvu, zadržavši gotovo u cjelini raniji vanjski izgled. 

Kalvinska crkva, izvorno služila kao prva vukovarska sinagoga

Rastom kalvinističke zajednice i laganom mađarizacijom našeg područja, pod utjecajem Ugarske, crkvici je nedostajao pravi crkveni zvonik. Taj iznimno bitan zadatak povjerili su mladom Franu Funtaku, već tada najznačajnijem vukovarskom graditelju. To što je za izgradnju zvonika mađarska zajednica ipak izabrala jednog Hrvata, govori o tome kako je Fran imao velik ugled u tadašnjem Vukovaru. I ovaj projekat ostvaren je dok je radio za poduzeće Banheyer i sin.

Kako je izgledao Funtakov projekt zvonika?

Funtak se nije pridržavao uobičajenog repertoara tadašnje secesijske arhitekture. Pročelje crkve potpuno je izmijenio dodajući masivni zvonik, a najposebnija stvar koja se tiče zvonika bila je što je u cijelosti izgrađen od armiranog betona – čime je postao prva građevina takve vrste u Hrvatskoj. Stare razglednice i fotografije s strane Dunava pokazuju da je zvonik uz kupolu velike židovske sinagoge (one nove) te tornjeve katoličke i pravoslavne crkve, bio jedna od dominatnijih vertikala grada. 

Razglednica s prikazom Funtakovog zvonika

Funtakova ideja bila je da se zvonik sužava prema vrhu, a završava metalnom četverostranom kupolom, na koji je postavljena takozvana jabuka i metalna bodljikava kugla. Naime, kalvini su na tornjeve rijetko postavljali križ te je ovakav oblik bio češći na vrhovima tornjeva. Poseban je i vrh betonskog dijela zvonika, na kojem koncentrira većinu dekoracije i kojeg otvara s galerijom tankih betonskih stupova kvadratnih imposta. Što se dekoracije tiče, bilo su to cvjetni secesijski stilizirani motivi, koje kasnije u malo drugačijem obliku upotrebljava i kod pročelja Mađarske škole (današnjeg MUP-a). Sveukupno, kako je već i rečeno, Fran koristi prilično manje dekoracije od onoga što smo navikli u secesiji. 

Osim zvonika, djelomično je promijenio i bočna pročelja – zatvorio je klasicističke prozore i otvorio veće pravokutne. 

Nažalost, kalvinska crkva danas više ne postoji.  Stradala je kao jedna od prvih građevina nakon velike poplave Dunava 1965. godine. Voda je potkopala temelje crkve te je porušena, iako je možda građevina i mogla biti spašena. 

Tako je nestao jedan od najznačajnijih spomenika graditeljstva u Vukovaru. 

Izvor (pogotovo oko izraza vezanih uz arhitekturu u slike): Dragan Damjanović i rad “Mala sinagoga – kalvinska crkva u Vukovaru”

0 0 vote
Article Rating

Obaveštenja
Obavesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments